Obchodní podmínky

Obchodní podmínky 

1. Výběr zboží 

Náš internetový obchod www.majla.cz nabízí široký sortiment s chovatelskou tématikou a hlavním zaměřením pro kynologii.

Pro snadnou a rychlou orientaci jsme připravili dva způsoby vyhledání:

a) Fulltextové (Rychlé) vyhledávání - vlevo je to "druhé menu" s názvem Rychlé vyhledávání, kde jednoduše napíšete název Vámi hledaného zboží a kliknete na tlačítko Vyhledat. Výsledky hledání se objeví uprostřed obrazovky.

b) Procházením nabídky - v levém okraji se nachází menu s názvem Kategorie zboží. Je to virtuální katalog, kterým můžete snadno listovat a procházet dle Vámi zvolené kategorie.

U každého výrobku si můžete kliknutím na Detail výrobku zobrazit podrobné informace o něm (jako je cena, temrín dodání, popis, parametry...) a prohlídnout jeho reálnou fotografii s možností zvětšení náhledu. Ceny nabízeného zboží jsou konečné - prodávající není plátce DPH !

2. Vložení zboží do košíku

Pokud jste si vybrali zboží, které si chcete objednat, jednoduchým způsobem jej vložíte do nákupního košíku. A to tak, že u daného produktu zvolíte parametry (například velikost u oblečení) a počet kusů a kliknete na červené tlačítko Přidat do košíku. Pokud lze u daného zboží vybírat barvu, Vámi požadovanou barevnost vepíšete do Poznámky při objednání. Obsah nákupního košíku je možné měnit, přidávat či ubírat počet výrobků, nebo úplně odstranit. Je zde položkově rozepsán Váš nákup s uvedením konečné ceny. Obsah Nákupního košíku zobrazíte kliknutím na Nákupní košík na horní liště menu nebo v sekci Nákupní košík v pravo uprostřed.

Po ukončení výběru zboží přejděte klikem na Objednat zbožík objednání zboží.

3. Objednání zboží

Po objednání zboží kliknutím na příslušnou kolonku si můžete vybrat, zda budete nakupovat jako zákazník registrovaný (což přináší řadu výhod, např. možnost soutěžit o ceny v akcích námi připravených) nebo využijete možnost jednorázového nákupu bez nutnosti registrace v našem obchodě.

V dalším kroku vyplníte údaje, které jsou nezbytné pro řádné a včasné vyřízení Vaší objednávky. Tyto údaje jsou zpracovávány pouze v rámci obchodu www.majla.cz a nejsou nikdy poskytovány třetím osobám. Další krok potvrdíte kliknutím na kolonku "POKRAČOVAT" nyní vyberete možnost platby a dopravy. Výběr potvrdíte kliknutím na "Pokračovat v objednávce"

Objednávku učiníte stisknutím tlačítek "Potvrdit a dokončit objednávku".

O obdržení objednávky budete informováni e-mailem. V den expedice objednaného zboží obdržíte e-mail o zaslání zboží poštou nebo přepravní službou. Pokud budou v objednávce nějaké nesrovnalosti, budeme Vás kontaktovat telefonem. Objednávky vyřizujeme většinou do 2 pracovních dnů. U některého zboží, které není skladem, se může doba vyřízení objednávky prodloužit. O této skutečnosti vás budeme informovat.

Kupující je oprávněn objednávku stornovat, a to elektronickou poštou či telefonicky nejpozději do 2 hodin od učinění objednávky. Prodávající je oprávněn objednávku zrušit, a to elektronickou poštou na adresu kupujícího uvedenou v objednávce v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává, dále v případě, že zboží je dlouhodobě nedostupné anebo v případě, že cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena. Účinným zrušením objednávky návrh na uzavření kupní smlouvy zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si případně poskytnutá plnění.

4. Cena a platební podmínky

Cena zboží je uvedena vždy u daného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou konečné - prodávající není plátce DPH. Je-li u zboží případně na jiném místě serveru uvedena sleva, snižuje se cena o tuto poskytnutou slevu.

Kupní cenu hradí kupující při převzetí zboží, tj. dobírkou nebo předem na účet prodávajícího.

V případě dobírky ke kupní ceně prodávající dále účtuje poštovné a balné ve výši 130,- Kč.  Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (SMS, telefon...) nejsou naší společností účtovány. Poštovné ani expediční náklady nejsou účtovány, pokud výše objednávky přesáhne 3000 Kč a hmotnost celé objednávky není vyšší než 15kg 

Pokud kupní cenu hradí kupující předem je prodávajícím účtován poplatek na expediční náklady ve výši 89,- Kč. Zboží bude expedováno až pro připsání celé částky na náš účet vedený u Fio banky. Poštovné ani expediční náklady nejsou účtovány, pokud výše objednávky přesáhne 2500 Kč a hmotnost celé objednávky není vyšší než 15kg 

Zboží je zasíláno v jednom balíku - pokud jeho hmotnost nepřesáhne 20kg. Při vyšší hmotnosti objednávky se cena poštovného navyšuje dle ceníku České pošty a klient bude o tomto navýšení předem informován.

Možnost zvolení rozvozu ve vybraných oblastech. DOmluva proběhne telefonicky.

5. Dodávka zboží

Prodávající zasílá zboží kupujícímu na dobírku prostřednictvím České pošty, s.p. není-li dohodnuto jinak. Zboží je zasíláno v jednom balíku - pokud jeho hmotnost nepřesáhne 20kg. Při vyšší hmotnosti objednávky se cena poštovného navyšuje dle ceníku České pošty a klient bude o tomto navýšení předem informován.

Prodávající předá zboží, které má na skladě, k přepravě nejpozději do dvou týdnů, v období vánočních a velikonočních svátků do čtyř týdnů, od doručení objednávky. Nemá-li prodávající zboží na skladě, předá zboží k přepravě nejpozději do dvou týdnů, v období vánočních a velikonočních svátků do čtyř týdnů, od jeho převzetí od výrobce nebo jiného dodavatele. Prodávající informuje kupujícího telefonicky nebo elektronickou poštou, že zboží předal k přepravě a kdy lze doručení zásilky předpokládat.

Kupující je povinen objednané zboží řádně převzít, pokud tak neučiní, prodávající má v takovém případě právo na náhradu nákladů, které mu v této souvislosti vznikly (balné, poštovné, přepravné…) v prokázané výši a kupující je povinen je zaplatit prodávajícímu na základě faktury vystavené prodávajícím a doručené ve formě doporučené listovní zásilky. 

Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. V případě poškození je kupující povinen zkontrolovat stav zboží v zásilce a o případném poškození zboží během přepravy je povinen vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti přepravce. V případě, že poškození zjistí kupující až po otevření zásilky, opět je nutné do dvou pracovních dnů kontaktovat přepravce a sepsat reklamační protokol. Kupující je povinen o poškození zboží způsobené při jeho přepravě neprodleně, nejpozději do dvou pracovních dnů od převzetí zboží, informovat prodávajícího. Kupující je povinen informovat prodávajícího o poškození zboží způsobené při jeho přepravě i v případě, že zboží z tohoto důvodu od přepravce nepřevezme. V případě, že kupující nesepíše reklamační protokol s dopravcem, nemůže prodávající brát na poškození zřetel.

Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího převzetím zboží.

Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím fakturu, případně záruční list a přílohy připojené ke zboží výrobcem. Kupující je povinen dodané zboží, připojenou fakturu a veškeré další přílohy po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů, písemně oznámit prodávajícímu. V oznámení je kupující povinen podle svých možností specifikovat zjištěné vady.

6.Odstoupení od smlouvy dle ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku

Od kupní smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku je kupující oprávněn do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce. Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo kupujícího odstoupit bez uvedení důvodů od kupní smlouvy.

Kupující je povinen písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy zaslat poštou na adresu sídla prodávajícího. V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen uvést číslo objednávky a specifikovat zboží jeho názvem a počtem objednaných kusů. Dále je kupující v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží, a to obyčejným balíkem. Prodávající doporučuje kupujícímu zásilku pojistit. Kupující je povinen vrátit převzaté zboží nepoškozené, nejlépe v původním obalu (u povlečení je zákazník povinen vrátit původní obal zboží vždy), bez známek běžného užívání a s doklady, které převzal spolu se zbožím (faktura, .... ), jinak odpovídá za škodu způsobenou prodávajícímu porušením této své povinnosti. Zaslání zboží zpět na dobírku není možné a všechny takové zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

Odstoupil-li kupující platně od smlouvy, je prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží včetně poštovného a balného bez skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu vráceného zboží v zákonné 30ti denní lhůtě příkazem k úhradě na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

Pokud došlo k zániku kupní smlouvy z důvodu zrušení objednávky kupujícím nebo odmítnutím zboží ze strany kupujícího a kupující zaplatil zboží předem, je prodávající povinen do 30 pracovních dnů od zániku kupní smlouvy vrátit kupujícímu zaplacenou cenu zboží na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

7. Záruka

Prodávající odpovídá za vady zboží, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době. Je-li zboží prodáváno za sníženou cenu, záruka se nevztahuje na vady, pro které byla cena zboží snížena. Je-li cena snížena z důvodu určité vady zboží, je prodávající povinen kupujícího o této skutečnosti informovat. V ostatních případech platí, že snížení ceny neznamená, že zboží je vadné.

Záruční doba na zboží činí až 24 měsíců, dle povahy zboží. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Běh záruční doby se staví po dobu opravy reklamovaného zboží. Dochází-li k výměně zboží, záruční doba se nestaví, od dodání nového zboží však běží nová záruční doba.

Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým či neobvyklým užíváním či neodborným zacházením za podmínek, které jsou v rozporu s pokyny výrobce či prodávajícího.

Záruční list předává prodávající kupujícímu pouze na jeho žádost, a to spolu se zbožím. Není-li záruční list u zboží doložen, nahrazuje jej dodací list nebo faktura.

V případě, že se na zboží v záruční době objeví vada, která je odstranitelná, má kupující právo, aby byla ze strany prodávajícího bezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to neúměrné povaze vady, může kupující požadovat výměnu zboží. Není-li uvedený postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. V případě, že se na zboží v záruční době objeví vada, která je neodstranitelná a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit.

8. Shoda zboží s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, především, že je bez vad. Zboží je ve shodě s kupní smlouvou, jestliže má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popř. jakost a užitné vlastnosti u takového druhu zboží obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je dodáno v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se obvykle používá.

Má-li zboží při převzetí kupujícím vady spočívající v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na bezplatné uvedení zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě. V takovém případě má kupující dle svého požadavku právo na výměnu nebo opravu zboží, a není-li výměna či oprava zboží možná má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupení od smlouvy. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

9. Reklamace vad zboží

Práva z odpovědnosti za vady (viz záruka a shoda s kupní smlouvou) se uplatňují u prodávajícího, a to písemně zasláním na adresu sídla prodávajícího, nejpozději posledním dnem lhůty stanovené pro její uplatnění. Nejpozději poslední den lhůty musí být reklamace prodávajícímu prokazatelně doručena.

Kupující je povinen spolu s reklamací vad zboží zaslat prodávajícímu doklad o zakoupení zboží u prodávajícího a dále reklamované zboží (obyčejným balíkem) za účelem posouzení reklamované vady zboží. Reklamované zboží musí být kompletní, včetně souvisejících dokladů. Kupující je povinen v reklamaci uvést údaje z dokladu o nabytí zboží, název zboží, specifikovat vady, které reklamuje a je-li oprávněn s ohledem na reklamovanou vadu, rovněž požadavek na způsob vyřízení reklamace. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího doručení případně ode dne předání reklamovaného zboží.

10. Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy. K jinému zpracovávání osobních údajů o kupujícím je prodávající oprávněn pouze se souhlasem kupujícího. Provedením objednávky vyjadřuje kupující souhlas se zpracováním svých osobních údajů v ní uvedených pro obchodní a marketingové účely prodávajícího, jakož i pro obchodní a marketingové účely jeho obchodních a marketingových partnerů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Kupující má právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat, dále má právo na přístup k údajům, které se ho týkají, právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů. Pokud si prodávající nepřeje, aby jeho osobní data byla registrována v databázi prodávajícího, je povinen zaslat prodávajícímu písemné sdělení.

11. Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí těmito obchodními podmínkami platnými v době odeslání objednávky kupujícím. Na ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito obchodními podmínkami se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů.


 

 
0
 
 
© Majla - obchod pro pejsky